Tuesday, July 12, 2005

History of Bam and Arg

تاريخچه بم
History of Bam from:
Hamshahri newspaper

بم در قديم يكي از پنج كوره ايالات فارس بود. بم در مسير جاده‌هايي كه جنوب شرقي ايران را با سيستان، افغانستان، و بلوچستان مرتبط مي‌كند قرار دارد. به همين جهت اين شهر از از دوره ساسانيان اهميت نظامي و بازرگاني زيادي داشته است. اين شهر در سال 1131 هجري قمري به تصرف محمود افغان در آمد، ولي به علت شورشي كه در قندهار روي داد آنجا را رها كرده و عازم قندهار شدولي بار ديگر در سال 1134 هجري قمري بر بم استيلا يافت و اين وضع تا سال 1143 كه نادر، اشرف افغان را شكست داد ادامه داشت. در همين شهر بود كه لطفعلي خان زند در سال 1209 هجري قمري توسط آقا محمد خان قاجار دستگير شد. خان قاجار به يادگار اين موفقيت كله مناره‌اي از سرهاي 600 تن از مخالفين خود در بم بر افراشت. شهر و قلعه باستاني بم يكي از يادگارهاي شگفت معماري فلات مركزي ايران مي‌باشد.ارگ قديم بم
History of Arg-e Bam
from
Hamshahri newspaper
ارگ بم در شمال شرقي شهر بم و در دامنه صخرهاي عظيم واقع شده است. اين قلعه، شهر قديمي بم مي‌باشد اين قلعه از سه جهت به باغ‌ها، خانه‌هاي مسكوني و زمين‌هاي كشاورزي منتهي مي‌شود و از سمت شمال در امتداد رودخانه‌اي قرار گرفته است. اين شهر قديمي از چهار قسمت و 38 برج ديده باني تشكيل شده و مساحت آن در حدود 20000 متر مربع است. گرداگرد اين قلعه داراي خندق عميق مي‌باشد تا از يورش بيگانگان مصون بماند. مصالح اصلي بنا خشت خام، گل رس و كاه است، ولي در بعضي قسمتهاي آن سنگ و آجر و تنه درخت خرما نيز به كار رفته است.
ارگ بم از قسمتهايي تشكيل شده كه عبارتند از: دروازه ورودي، محله عامه نشين، سربازخانه و بناي مركزي (حاكم‌نشين).
در ارگ بم خانه‌هاي عمومي كنار كوه، روي زمين مسطح بنا شده و از نظر شهرسازي و عناصر زندگي شهري، مجموعه كاملي است كه تا حدودي نيازهاي جامعه زمان خود را رفع مي‌كردند.
مكان‌هاي شناخته شده آن بازار، حسينيه، مسجد، آتشكده، زورخانه، حمام‌عمومي و سابات جهودها است. مجموعه بناي حاكم نشين را عمارت چهارفصل و خانه‌اي تشكيل مي‌دهد. عمارت چهار فصل سه طبقه دارد كه محل استقرار حكومت قلعه بوده است. اين بنا كه به دوران پيش از اسلام مربوط مي‌شود توسط بهمن‌بن اسفنديار ساخته شده است.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home